SAY-DBM Sempozyumu 5 - 7 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi.

07 Nisan 2021, Çarşamba 45

Üniversitemiz Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından geçekleştirilen Sağlıklı Yaşam ve Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele Sempozyumu 385 katılımcı ve alanında uzman 10 konuşmacının sunumlarıyla 5 – 7 Nisan 2021 tarihleri arasında üç gün boyunca devam etti.

5 Nisan 2021, Pazartesi günü Rektörümüz Prof. Dr. Sıtkı Bilgin ve Merkez Müdürümüz Doç. Dr. Begüm Satıcı’nın açılış konuşmalarıyla başlayan sempozyumun ilk oturumunda Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz “Teknoloji Bağımlılığı: Uyum mu Sorun mu?” başlıklı konuşmasıyla teknoloji bağımlılıklarını tanıtarak katılımcıları bilgilendirdi ve sempozyumun sonraki oturumlarına çok etkili bir şekilde ışık tuttu. İlk günün ikinci oturumunda ise Fırat Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD öğretim üyelerinden Doç. Dr. Mustafa Savcı “Çevrimiçi Ortamlarda Çocuk İstismarı” konusu ile internetin ve teknolojik alet/uygulamaların çocuklar üzerinde nasıl sakıncalı etkiler bıraktığını çarpıcı bir şekilde gözler önüne serdi. Çocukları internetin zararlı etkilerinden nasıl uzak tutabileceğimiz konusunda bizleri bilgilendirdi. İlk günün son oturumda Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Fatih Yılmaz “Psikolojik İyi Oluşu Desteklemek İnternet Bağımlılığını Önler mi?” başlıklı konuşmasıyla hem psikolojik iyi oluş kavramını bizlere tanıttı hem de internet bağımlılığının nasıl önüne geçebileceğimiz konusunda önemli bilgiler aktardı.

6 Nisan 2021, Salı günü ilk oturumda Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yalçın Kanbay “Nomofobi: Akıllı Telefondan Uzak Kalma Korkusu” konusunu bizlere aktarırken akıllı telefonlara nasıl bağımlı hale geldiğimizi ve sonucunda ne gibi fizyolojik ve psikolojik sorunlar yaşadığımızı derinlemesine gözler önüne serdi. Hemen ardından ikinci oturumda günümüzde bir başka yaygın korku haline gelen “Fomo: Sosyal Gelişmelerden Uzak Kalma Korkusu”nu Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD hocalarımızdan Prof. Dr. Gürhan Can bizlere aktardı. Konuşmanın sonunda küçük bir anket ile katılımcılar kendi korkularını değerlendirdiler. Günün üçüncü oturumunda Anadolu Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD hocalarımızdan Prof. Dr. Ayşe Sibel Türküm “Çocuk ve Gençleri Duygusal Bağımlılıklardan Uzak Tutmak” başlıklı konuşmasıyla bağlılıktan bağımlılığa duygusal olarak nasıl geçiş yaptığımızı, çocukluktan itibaren yetişkinliğe kadar hangi süreçlerin bizi bağımlılığa götürdüğünü keyifli anlatımıyla katılımcılarla paylaştı.  İkinci günün son oturumunda ise konu “Sosyal Medya Bağımlılığı”ydı. Bu konuyu bizlere aktaran Kastamonu Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD hocalarımızdan Dr. Öğr. Üyes, Ahmet Rıfat Kayış, son yıllarda sosyal medyaya yönelik bağımlılıkların gitgide artan sayıdaki rakamlarını bizlerle paylaşarak çarpıcı noktalara değindi.

7 Nisan 2021, Çarşamba günü Dokuz Eylül Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD’ndan Prof. Dr. Fatma Ebru İkiz hocamızın “Alışveriş Bağımlılığı” konusu ile başladı. İnsanları satın almaya iten davranışın altında yatan dürtüsel ve duygusal nedenlerini ele aldığı konuşmasında Sayın İkiz, pandemi ile birlikte artan sürekli maruz bırakıldığımız ve bir zorunluluk gibi lanse edilen satın alma, alışveriş davranışının üstesinden nasıl geleceğimiz konusunda katılımcılara değerli bilgilerini aktardı. İkinci oturumda yine pandemi ile birlikte hayatımızda daha büyük sorun haline gelen “Yeme Bağımlılığı” konusunu İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Elif Ergüney Okumuş aktardı. Çocukluktan itibaren sağlıklı yeme davranışının nasıl oluşturulabileceği, sağlıksız yeme davranışının hangi ruhsal ve fiziksel bozukluklara neden olabileceğini detaylı ve oldukça bilgilendirici bir şekilde katılımcılara aktardı. Günün son oturumunda ise Marmara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD öğretim üyesi aynı zamanda Türk PDR Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Durmuş Ümmet “Psikolojik Sağlamlık ve Bağımlılık” başlıklı konuşmasıyla bağımlılıklarla başa çıkmada psikolojik sağlamlığımızı geliştirmenin nasıl katkı sağlayacağını keyifli ve kapsayıcı bir şekilde bizlere aktardı. Üç gün süren yoğun programın ardından sempozyum Çarşamba günü sona erdi.

Değerli vakitlerinden zaman ayırıp bu sempozyuma katkı sağlayan hocalarımıza, sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen düzenleme kurulumuza ve sempozyumun düzenlenmesi için üniversitemizin kaynaklarını bizlere sunan, bize destek olan Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin’e sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.