Sempozyum Düzenleme Kurulu


Sempozyum Düzenleme Kurulu


Onursal Başkan
Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN - Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü

Sempozyum Başkanı
Doç. Dr. Begüm SATICI - Artvin Çoruh Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

 

Sempozyum Sekreteri

Arş. Gör. Hilal BİLGİN - Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü

Organizasyon Komitesi

Dr. Öğr. Üyesi Tuba AYDIN GÜNGÖR - Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Metin BEŞALTI - Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü